پودر ماشین لباسشویی ariel که متعلق به یک زن پولدار بود پیدا شد

پودر ماشین لباسشویی ariel  را می توان در کشوی مواد شوینده یا مستقیماً در یک کیسه مشبک در ماشین لباسشویی قرار داد انتخاب با شماست.

بسیاری از مردم ترجیح می دهند پودر شوینده را مستقیماً داخل درام بریزند زیرا پودر کمی بیشتر از مواد شوینده مایع کار می کند زیرا ابتدا باید حل شود.

پودر زمانی که زودتر با آب تماس پیدا می کند زمان بیشتری برای حل شدن دارد مطمئن شوید که دستورالعمل های روی برچسب پودر لباسشویی خود را دنبال کنید به این ترتیب بهترین نتیجه را خواهید گرفت.

محل قرار دادن مواد شوینده مایع در ماشین لباسشویی

اکثر مواد شوینده مایع، مانند OMO Liquid، نیاز به قرار دادن در کشوی مواد شوینده دارند، که معمولاً به سه محفظه با برچسب زیر تقسیم می شود: محفظه اول برای پیش شستن است و باید هنگام شستن لباس های بسیار کثیف استفاده شود.

محفظه دوم جایی است که باید مواد شوینده خود را قرار دهید، مگر اینکه در بسته بندی محصول شما دستور دیگری داده شود. در نهایت، محفظه سوم مخصوص نرم کننده پارچه است که می توانید در صورت لزوم از آن استفاده کنید.

اگر باید بپرسید که چه مقدار ماده شوینده مایع در ماشین لباسشویی استفاده کنید، احتمالاً بیش از حد استفاده می کنید. خیلی به خودتان سخت نگیرید – انجام این کار بسیار آسان است و اکثر ما این ایده عمیق را داریم که استفاده از مواد شوینده بیشتر نتایج بهتری به همراه خواهد داشت.

در واقع، استفاده بیش از حد از مواد شوینده نه تنها هدر دادن پول است، بلکه می تواند احساس ناخوشایندی را در لباس شما ایجاد کند.

استفاده بیش از حد از مواد شوینده به این معنی است که صابون چه مایع باشد چه پودر  نمی تواند در مقدار آبی که برای یک چرخه شستشوی استاندارد استفاده می شود، حل شود یا به درستی شستشو شود. صابون روی لباس باقی می ماند و در نهایت خشک می شود.