مردی با سنگ نمای ساختمان تراورتن به سرنوشت خطرناکی دچار شد

سنگ نمای ساختمان تراورتن یکی از مهم ترین عوامل موثر در زیبایی ساختمان ها دارای هزینه های قابل توجهی هستند. عوامل را می توان به پنج دسته متمایز تقسیم کرد که به شرح زیر است:

هر سنگ ساختمانی بسته به ویژگی هایی که دارد کاربردهای خاصی دارد. همچنین سنگ های ساختمانی بر اساس کاربرد در تزئین اجزای ساختمان دارای قیمت های متفاوتی هستند.

به عنوان مثال، همانطور که در بخش های قبلی توضیح داده شد، انواع خاصی برای علایق مجلل استفاده می شوند و گران تر هستند، در حالی که انواع دیگر ممکن است در ساخت و سازهای معمولی و معمولی استفاده شوند. نوع سنگ عاملی کلیدی در واردات سنگ از ایران برای خریداران بین المللی است.

هر سنگ ساختمانی بسته به ویژگی هایی که دارد کاربردهای خاصی دارد، در مکان های خاصی از ساختمان استفاده می شود و قیمت متفاوتی دارد. به عنوان مثال همانطور که در قسمت های قبل توضیح دادیم برخی از سنگ ها در مکان های مجلل و دارای قیمت بالاتر و برخی در ساختمان های معمولی استفاده می شوند.

این موضوع برای خریداران خارجی در بحث واردات سنگ از ایران بسیار حائز اهمیت است عوامل شیمیایی و فیزیکی متعددی بر مقاومت سنگ تأثیر می گذارد.

به عنوان مثال، تغییر دما یکی از عناصر اصلی تأثیرگذار بر مقاومت است. تغییرات دما می تواند منجر به ترک شود و سپس سنگ را شکافته کند. از این رو، تغییرات دما به طور چشمگیری مقاومت سنگ را کاهش می دهد. رطوبت و آب از دیگر عوامل موثر بر مقاومت سنگ هستند.

سنگ هایی با مقاومت بیشتر قیمت بالاتری دارند. علاوه بر این، انواع دیگر مقاومت از جمله مقاومت در برابر سایش، فشار و خمش بر دوام سنگ تأثیر می گذارد.

برای بررسی اهمیت عوامل، مقاومت نقش مهمی در تجارت سنگ دارد و عامل مهمی برای خریداران خارجی در صادرات سنگ ایران است.