دمپایی مردانه طبی می تواند به راحتی جلو ریزش کوه را بگیرد

دمپایی مردانه طبی همچنین نقش مهمی در داستان های پریان سیندرلا و کفش های قرمز دارند در اقتباس سینمایی از کتاب کودکان جادوگر شگفت انگیز شهر اوز، یک جفت دمپایی یاقوت قرمز نقش کلیدی در داستان بازی می کند.

کمدی مردی با یک کفش قرمز محصول 1985 مردی عجیب و غریب را نشان می دهد که یک کفش معمولی تجاری و یک کفش قرمز پوشیده است که در محور اصلی داستان قرار می گیرد.

یکی از شعرها که توسط با عنوان “کفش” سروده شده است، بر آنها تمرکز دارد پیام های مذهبی را توصیف می کند و 3 بیت است. بیت اول یک سطر است، در حالی که بیت دوم 13 سطر و بیت سوم 14 سطر است.

در طول شعر، شخصیت اصلی در مورد مادر مرده خود و روتین آنها با قبر او صحبت می کند گفته می شود که هائیتی ها “کفش روی مرده نمی گذارند”. زیرا ارواح را آسان‌تر می‌کند که «از پیشکش‌ها عبور کنند.

مجموعه کفش های ورزشی نیز به عنوان بخشی از خرده فرهنگ شهری در ایالات متحده برای چندین دهه وجود داشته است در دهه های اخیر شاهد گسترش این روند به کشورهای اروپایی مانند جمهوری چک بوده ایم.

یک کفش ورزشی شخصی است که دارای چندین جفت کفش به عنوان یک مجموعه و مد است. یکی از عواملی که در رشد کلکسیون کفش های کتانی نقش داشته است، محبوبیت مداوم سری کفش های کتانی Air Jordan در سراسر جهان است که توسط نایک برای ستاره بسکتبال مایکل جردن طراحی شده است.

در عهد عتیق کتاب مقدس، کفش برای نماد چیزی که بی ارزش یا کم ارزش است استفاده می شود. در عهد جدید، عمل برداشتن کفش نماد بندگی است. اقوام سامی زبان باستان، هنگام نزدیک شدن به یک شخص یا مکان مقدس، برداشتن کفش های خود را به عنوان نشانه احترام می دانستند.

در کتاب خروج، به موسی دستور داده شد که کفش های خود را قبل از نزدیک شدن به بوته سوزان درآورد:کفشهایت را از پا درآور، زیرا مکانی که بر آن ایستاده ای زمین مقدس است